Eca Scot Kombi Arıza Kodları

Yetersiz baca çekişi olabilir. Yetersiz veya hiç su akışı olmayabilir. Baca gazı (NTC) sensörü işletme değerini aşmış (limit sıcaklık 105°C’ dir).

Donma. KD su sıcaklığı 1°C‘nin altına düşmüşse sistem bloke olur. Su sıcaklığı normal değerine gelmedikçe sistem bloke kalacaktır.

Sensör Konum Hatası. KD giriş suyu sıcaklığı çıkış suyu sıcaklığından yüksek ise sistem bloke olur. ECA servisine haber veriniz.

Aşırı sıcaklık uyarısı. Eğer KD su sıcaklığı 95°C’ nin üzerine çıkarsa, sistem bloke olur. KD su sıcaklığı 80°C’nin altına düşmedikçe, cihazınız bloke durumda kalacaktır. Tekrarlanıyorsa ECA servisine haber veriniz

Aşırı sıcaklık kilitlenmesi. Eğer KD su sıcaklıgı 105°C’nin üzerine çıkarsa, aşırı sıcaklık kilitlenmesi meydana gelir.Su devrelerini kontrol ediniz. KD giriş vanası ile radyatör vanalarının açık olup olmadığını kontrol ediniz. Reset butonuna basınız. Reset sonrası kilitlenme devam ediyor ise (veya tekrarlanıyorsa) E.C.A. yetkili servisine haber veriniz


Yanlış alev sinyali.  Gaz valfi kapalı iken brülörde alev algılanırsa meydana gelir. Reset butonuna basınız. Reset sonrası hata durumu devam ediyor ise ECA servisine haber veriniz.

Kombi çalışırken brülörde alev kaybı oldugunda meydan gelir. Reset butonuna basarak ateşlemeyi devam ettiriniz. Reset sonrası otomatik ateşlemeden sonuç alamıyorsanız ECA servisine haber veriniz.

Alev sinyali yok uyarısı. Kombi ikinci ateşleme denemesinden sonra yanma gerçekleşmediyse bu hata meydana gelir.

Alev oluşumu yok uyarısı. Kombi ikinci ateşleme denemesinden sonra alev oluşumu gözlemlenmiyorsa bu hata meydana gelir. Reset butonuna basarak ateşlemeyi devam ettiriniz. Reset sonrası hata durumu devam ediyor ise ECA servisine haber veriniz.

Gaz valfi devre hatası. Brülor çalıştıktan sonra gaz valfi kapalı olmasına rağmen alev algılandıysa bu hata meydana gelir.

Gaz valfi akım hatası. Gaz valfine gönderilen akım tolerans dışındaysa bu hata meydana gelir. Reset butonuna basınız. Reset sonrası hata durumu devam ediyor ise ECA servisine haber veriniz.

Fan hızı arızası. Fan hızı çalışma limitlerine istenen sürede ulaşamadığında veya limitlerinin dışına çıktığında meydana gelir. Eca servisine haber veriniz.

Düşük su basıncı.  Su basınç sensörü cihazınız için sakıncalı düşük su basıncı (0.8 bar) algıladığında sistem bloke olur. İlgili kablolar kopmuş veya bağlantısı yerinden çıkmış olabilir. İlgili kablolar birbirine temas etmiş olabilir. Su basıncı normal değerine geri dönmedikce sistem bloke vaziyette kalır ve ısı talepleri karşılanmaz. Vanalarınızı ve tesisatınızı kaçaklara karşı kontrol ediniz.

Yüksek su basıncı.  Su basınç sensörü cihazınız için sakıncalı yüksek su basıncı (3 bar) algıladığında sistem bloke olur. İlgili kablolar kopmuş veya bağlantısı yerinden çıkmış
olabilir. İlgili kablolar birbirine temas etmiş olabilir. Su basıncı normal degerine geri dönmedikce sistem bloke vaziyette kalır ve ısı talepleri karşılanmaz. Vanalarınızı ve tesisatınızı kaçaklara karşı kontrol ediniz.

KD gidiş suyu sensörü (NTC) arızası. İlgili kablolar kopmuş veya bağlantısı yerinden çıkmış olabilir. İlgili kablolar birbirine temas etmiş olabilir

KD dönüş suyu sensörü (NTC) arızası. İlgili kablolar kopmuş veya bağlantısı yerinden çıkmış olabilir. İlgili kablolar birbirine temas etmiş olabilir. ECA servisine haber veriniz. Kilitlenme

Baca gazı sensörü (NTC) arızası. İlgili kablolar kopmuş veya bağlantısı yerinden çıkmış olabilir. İlgili kablolar birbirine temas etmiş olabilir.

Boyler SKS sensörü (NTC) arızası. İlgili kablolar kopmuş veya bağlantısı yerinden çıkmış olabilir. İlgili kablolar birbirine temas etmiş olabilir.

Dış hava sensörü arızası. İlgili kablolar kopmuş veya bağlantısı yerinden çıkmış olabilir. İlgili kablolar birbirine temas etmiş olabilir.

Su basınç anahtarı arızası. İlgili kablolar kopmuş veya bağlantısı yerinden çıkmış olabilir. İlgili kablolar birbirine temas etmiş olabilir.

Akış gradyanı. Su sıcaklığı artış hızı parametrelerde belirtilen değerlerden yüksek ise bu hata meydana gelir.

Gidiş-dönüş sıcaklık farkı hatası. KD gidiş ve dönüş suyu sıcaklık farkı pametrelerde belirtilen değerlerden farklı ise bu hata meydana gelir.

İyon kontrol sapması uyarısı. Reset butonuna basınız. Reset sonrası hata durumu devam ediyor ise Eca servisine haber veriniz

SCOT actuators. Reset butonuna basınız. Reset sonrası hata durumu devam ediyor ise Eca servisine haber veriniz

SCOT sistem hatası. Reset butonuna basınız. Reset sonrası hata durumu devam ediyor ise ECA servisine haber veriniz

Geçersiz iyon bazı

Share

Comments (No Responses )

No comments yet.

Bir cevap yazın

Aramak İçin Dokun